Κατηγορία: Small AL
Ταχύτητες: Manual
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Κατανάλωση: 65
Χαρακτηριστικά
4 Airbags
A/C
ABS-EBD-ΕSP-ASR
Boot 250 Liters
Central lock
E-Power steering
E-Windows
Hill hold
Hill Hold Assist
Radio-MP3-USB
Remote control key
ημέρα Από 10 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Small A
Ταχύτητες: Manual
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Κατανάλωση: 69
Χαρακτηριστικά
4 Airbags
A/C
ABS-ESC-MSR-ASR EDL
Adjustable driver seat
Boot 250 Liters
Central lock
E-Power steering
Hill hold
Radio,Jack,USB
Remote control key
Stop&Start
ημέρα Από 11 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Small A1
Ταχύτητες: Manual
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Κατανάλωση: 72
Χαρακτηριστικά
6 Airbags
A/C
Adjustable driver seat
Bluetooth
Boot 230 Liters
Brake Assist
Central lock
E-Power steering
E-windows, E-Mirrors
Hill Hold Assist
Radio-MP3-USB
Remote control key
Stop&Start
ημέρα Από 12 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Small A1 O/T
Ταχύτητες: Manual
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Κατανάλωση: 72
Χαρακτηριστικά
6 Airbags
A/C
ABS-EBD-ESC
Adjustable driver seat
Bluetooth
Boot 230 Liters
Brake Assist
Central lock
E-Power steering
E-windows, E-Mirrors
Hill Hold Assist
Radio-MP3-USB
Remote control key
Stop&Start
ημέρα Από 12 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Medium B-C
Ταχύτητες: Manual
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Petrol
Κατανάλωση: 82
Χαρακτηριστικά
6 Airbags
A/C
ABS/EBD, ESP, ASR
Bluetooth
Boot 300 Liters
Central lock
E-windows, E-Mirrors
Hill Hold Assist
Radio-MP3-USB
Stop&Start
ημέρα Από 14 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Medium C
Ταχύτητες: Manual
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Petrol
Κατανάλωση: 85
Χαρακτηριστικά
6 Airbags
A/C
ABS-EBD-ΕSP-ASR
Adjustable driver seat
Bluetooth
Boot 309 Liters
Brake Assist
Central lock
Cruise Control
E-Power steering
E-Windows
Hill Hold Assist
Lane Retention System
Light Sensors
Radio,Jack,USB
Remote control key
Stop&Start
ημέρα Από 14 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Small B
Ταχύτητες: Manual
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Petrol
Κατανάλωση: 75
Χαρακτηριστικά
4 Airbags
A/C
ABS-EBD-ESC
Bluetooth
Boot 225 Liters
Central lock
E-Power steering
E-Windows
Hill Hold Assist
Radio-MP3-USB
Remote control key
Stop&Start
ημέρα Από 14 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Small B Auto
Ταχύτητες: Automatic
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Κατανάλωση: 75
Χαρακτηριστικά
4 Airbags
A/C
ABS-EBD-ESC
Adjustable driver seat
Bluetooth, 2 USB Ports
Boot 252 Liters
Central lock
Cruise Control
E-Power steering
E-Windows
Lane Retention System
Radio-RDS-MP3-Jack
Remote control key
Stop&Start
ημέρα Από 14 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Medium C Auto
Ταχύτητες: Automatic
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Petrol
Κατανάλωση: 110
Χαρακτηριστικά
6 Airbags
A/C
ABS-ESP-ASR-EDL,CEB
Adjustable driver seat
Bluetooth-SD
Boot 355 Liters
Brake Assist
Central lock
Cruise Control
E-Power steering
E-windows, E-Mirrors
Front Assist
Hill Hold Assist
Light Sensors
Radio-CD-Mp3-AUX
Radio,Jack,USB
Remote control key
Stop&Start
Windshield Sensors
ημέρα Από 15 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Large D
Ταχύτητες: Manual
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Petrol
Κατανάλωση: 110
Χαρακτηριστικά
6 Airbags
A/C
ABS-EBD, ESP/ESR/ASR
Adjustable driver seat
Bluetooth
Boot 420 Liters
Brake Assist
Central lock
E-Power steering
E-Windows
E-windows, E-Mirrors
Front Assist
Hill hold
Hill Hold Assist
Light Sensors
Radio-MP3-Jack-USB
Remote control key
Stop&Start
ημέρα Από 15 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Medium C1
Ταχύτητες: Manual
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Petrol
Κατανάλωση: 85
Χαρακτηριστικά
6 Airbags
A/C
ABS-EBD-ΕSP-ASR
ABS-EBD,ESP, ASR
Bluetooth
Bluetooth-SD
Boot 309 Liters
Boot 330 Liters
Brake Assist
Central lock
E-windows, E-Mirrors
Hill Hold Assist
Radio CD
Radio,Jack,USB
Remote control key
Stop&Start
ημέρα Από 15 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Small B 4X4
Ταχύτητες: Manual
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Diesel
Κατανάλωση: 95
Χαρακτηριστικά
4 Airbags
ABS-ESC-MSR-ASR EDL
Adjustable driver seat
Bluetooth
Boot 250 Liters
Central lock
E-Power steering
E-windows, E-Mirrors
Hill Hold Assist
Radio CD, Mp3
Remote control key
Stop&Start
ημέρα Από 15 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Large E
Ταχύτητες: Manual
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Petrol
Κατανάλωση: 85
Χαρακτηριστικά
4 Airbags
A/C
ABS-EBD-ΕSP-ASR
Adjustable driver seat
Boot 510 Liters
Brake Assist
Cruise Control
E-Power steering
E-windows, E-Mirrors
Hill Hold Assist
Radio-CD-Mp3-AUX
Remote control key
ημέρα Από 16 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Large E Auto
Ταχύτητες: Automatic
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Petrol
Κατανάλωση: 115
Χαρακτηριστικά
4 Airbags
A/C
ABS/EBD, ESP, ESC, ELD
Adjustable driver seat
Bluetooth
Boot 510 Liters
Brake Assist
E-Power steering
E-windows, E-Mirrors
Radio-CD-MP3-USB
Remote control key
ημέρα Από 16 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Large D SUV
Ταχύτητες: Manual
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Petrol
Κατανάλωση: 85
Χαρακτηριστικά
6 Airbags
A/C
ABS-EBD, ESP
Adjustable driver seat
Android-Apple CarPlay
Bluetooth
Bluetooth with stream
Boot 352 Liters
E-Power steering
E-windows, E-Mirrors
HAC, CBC, TVBB
Radio,Jack,USB
Remote control key
Stop&Start
ημέρα Από 16 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Large D1
Ταχύτητες: Manual
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Petrol
Κατανάλωση: 130
Χαρακτηριστικά
6 Airbags
Adjustable driver seat
Bluetooth
Boot 440 Liters
E-Power steering
E-windows, E-Mirrors
Hill Hold Assist
Klima
Lane Retention System
Light Sensors
Radio,Jack,USB
Remote control key
Windshield Sensors
ημέρα Από 16 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Large F SW
Ταχύτητες: Manual
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Petrol
Κατανάλωση: 95
Χαρακτηριστικά
8 Airbags
A/C
ABS-EBD-ΕSP-ASR
Adjustable driver seat
Boot 550 Liters
Brake Assist
E-Power steering
E-windows, E-Mirrors
Radio-MP3-Jack-USB
Remote control key
ημέρα Από 20 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Large Bus A
Ταχύτητες: Manual
Επιβάτες: 7
Καύσιμο: Petrol
Κατανάλωση: 95
Χαρακτηριστικά
4 Airbags
A/C
ABS-EBD, ESP/ESR/ASR
Adjustable driver seat
Boot 190 Liters
Boot 790 Liters
E-windows, E-Mirrors
Hill hold
Radio CD
Remote control key
Stop&Start
ημέρα Από 25 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Large Bus B
Ταχύτητες: Manual
Επιβάτες: 7
Καύσιμο: Petrol
Κατανάλωση: 125
Χαρακτηριστικά
6 Airbags
A/C
ABS-EBD-ΕSP-ASR
Adjustable driver seat
Bluetooth-SD
Boot 735 Liters
Central lock
E-Power steering
E-Windows
Hill Hold Assist
Radio-CD-USB
Remote control key
Stop&Start
ημέρα Από 28 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Large Bus C long
Ταχύτητες: Manual
Επιβάτες: 9
Καύσιμο: Diesel
Κατανάλωση: 125
Χαρακτηριστικά
4 Airbags
ABS-EBD-ΕSP-ASR
Adjustable driver seat
Boot 1000 Liters
Brake Assist
Double A/C
E-Power steering
Hill Hold Assist
Radio-MP3-Jack-USB
Remote control key
Stop&Start
ημέρα Από 30 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Large Bus B Auto
Ταχύτητες: Automatic
Επιβάτες: 7
Καύσιμο: Petrol
Κατανάλωση: 131
Χαρακτηριστικά
6 Airbags
A/C
ABS/EBD, ESP, ASR
Adjustable driver seat
Bluetooth-SD
Boot 735 Liters
Brake Assist
E-Power steering
E-Windows
Hill Hold Assist
Radio-CD-USB
Remote control key
Stop&Start
ημέρα Από 30 €
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
Payment methodsCopyright AutoRentals Crete 2012 - 2021